Arbetsdomstolen referat AD 2019 nr 27

Instans
Arbetsdomstolen
Referat
AD 2019 nr 27
Domsnummer
2019-27
Målnummer
B-73-2018
Avgörandedatum
2019-05-03
Rubrik
Målet gällde semesterersättning m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

H-Å.O.

mot

H.A.

Överklagade avgörandet: Malmö tingsrätts dom den 28 juni 2018 i mål nr T 6926-17

Målet gällde semesterersättning m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2019-05-03, målnummer B-73-2018

Ledamot: Cathrine Lilja Hansson

Rättssekreterare: Jonas Eklund