Arbetsdomstolen referat AD 2019 nr 28

Instans
Arbetsdomstolen
Referat
AD 2019 nr 28
Domsnummer
2019-28
Målnummer
B-43-2018
Avgörandedatum
2019-05-03
Rubrik
Målet gällde skadestånd på grund av avskedande m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut delvis ändrades i huvudsaken.

W. Technologies AB

mot

B-O.B.

Överklagade avgörandet: Stockholms tingsrätts dom den 9 maj 2018 i mål nr T 3914-17

Målet gällde skadestånd på grund av avskedande m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut delvis ändrades i huvudsaken.

Dom 2019-05-03, målnummer B-43-2018

Ledamöter: Sören Öman, Maj Johansson, Folke K. Larsson, Ulrika Egerlid Schotte och Ing-Marie Nilsson. Enhälligt.

Rättssekreterare: Martina Sjölund