Arbetsdomstolen referat AD 2019 nr 30

Instans
Arbetsdomstolen
Referat
AD 2019 nr 30
Domsnummer
2019-30
Målnummer
B-69-2018
Avgörandedatum
2019-05-08
Rubrik
Målet gällde lönefordran. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades i huvudsaken.

R.G.

mot

H.S.

Överklagade avgörandet: Kalmar tingsrätts dom den 21 juni 2018 i mål nr T 1811-17

Målet gällde lönefordran. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades i huvudsaken.

Dom 2019-05-08, målnummer B-69-2018

Ledamöter: Karin Renman, Dag Ekman, Anna Heinstedt, Gabriella Forssell, Ken Johnsson, Malin Ackholt och Carl-Gustaf Hjort. Enhälligt.

Rättssekreterare: David Sandström