Arbetsdomstolen referat AD 2019 nr 32

Instans
Arbetsdomstolen
Referat
AD 2019 nr 32
Domsnummer
2019-32
Målnummer
A-14-2019
Avgörandedatum
2019-05-15
Rubrik
Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Livsmedelsarbetareförbundet

mot

Livsmedelsföretagen (för ej talan) och Heart Invest AB.

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2019-05-15, målnummer A-14-2019

Ledamot: Jonas Malmberg

Rättssekreterare: Peter Edin