Arbetsdomstolen referat AD 2019 nr 37

Instans
Arbetsdomstolen
Referat
AD 2019 nr 37
Domsnummer
2019-37
Målnummer
A-19-2019
Avgörandedatum
2019-06-26
Rubrik
Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

GS Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch

mot

MJC fastigheter AB.

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2019-06-26, målnummer A-19-2019

Ledamot: Sören Öman

Rättssekreterare: Martina Sjölund