Arbetsdomstolen referat AD 2019 nr 4

Instans
Arbetsdomstolen
Referat
AD 2019 nr 4
Domsnummer
2019-4
Målnummer
A-72-2018
Avgörandedatum
2019-01-23
Rubrik
Målet gällde fordran på lön och skadestånd m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

GS Facket för Skogs-, Trä och Grafisk bransch

mot

Rodin Media AB.

Målet gällde fordran på lön och skadestånd m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

Dom 2019-01-23, målnummer A72-2018

Ledamot: Pontus Bromander

Rättssekreterare: David Sandström