Arbetsdomstolen referat AD 2019 nr 42

Instans
Arbetsdomstolen
Referat
AD 2019 nr 42
Domsnummer
2019-42
Målnummer
A-49-2019
Avgörandedatum
2019-08-21
Rubrik
Målet gällde fordran på lön m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Svenska Kommunalarbetareförbundet

mot

Arbetsgivareföreningen KFO (för ej talan) och Göteborgs assistansbyrå AB.

Målet gällde fordran på lön m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2019-08-21, målnummer A-49-2019

Ledamot: Cathrine Lilja Hansson

Rättssekreterare: Pontus Bromander