Arbetsdomstolen referat AD 2019 nr 44

Instans
Arbetsdomstolen
Referat
AD 2019 nr 44
Domsnummer
2019-44
Målnummer
A-81-2019
Avgörandedatum
2019-09-04
Rubrik
Målet gällde avskedande m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Svenska Målareförbundet

mot

A.R.G Takmåleri & Service AB.

Målet gällde avskedande m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2019-09-04, målnummer A-81-2019

Ledamot: Cathrine Lilja Hansson

Rättssekreterare: Pontus Bromander