Arbetsdomstolen referat AD 2019 nr 5

Instans
Arbetsdomstolen
Referat
AD 2019 nr 5
Domsnummer
2019-5
Målnummer
B-63-2018
Avgörandedatum
2019-01-30
Rubrik
Målet gällde skadestånd på grund av avskedande. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades.

P.D.

mot

Clarkson Platou (Sweden) AB.

Målet gällde skadestånd på grund av avskedande. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades.

Dom 2019-01-30, målnummer B-63-2018

Ledamöter: Sören Öman, Maj Johansson, Inga Jerkeman, Gabriella Forssell, Daniela Eriksson, Ronny Wenngren och Annette Carnhede. Enhälligt.

Rättssekreterare: Martina Sjölund