Arbetsdomstolen referat AD 2019 nr 55

Instans
Arbetsdomstolen
Referat
AD 2019 nr 55
Domsnummer
2019-55
Målnummer
A-67-2019
Avgörandedatum
2019-11-27
Rubrik
Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Svenska Transportarbetareförbundet

mot

Lea No 2 AB.

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2019-11-27, målnummer A-67-2019

Ledamot: Sören Öman

Rättssekreterare: Peter Edin