Arbetsdomstolen referat AD 2019 nr 6

Instans
Arbetsdomstolen
Referat
AD 2019 nr 6
Domsnummer
2019-6
Målnummer
B-25-2018
Avgörandedatum
2019-01-30
Rubrik
Målet gällde skadestånd på grund av uppsägning m.m. Domen innebar med undanröjande av tingsrättens dom, stadfästelse av förlikning.

H.L.

mot

MGP Bygg & Fastighetsservice AB.

Målet gällde skadestånd på grund av uppsägning m.m. Domen innebar med undanröjande av tingsrättens dom, stadfästelse av förlikning.

Dom 2019-01-30, målnummer B-25-2018

Ledamot: Cathrine Lilja Hansson

Rättssekreterare: Jonas Eklund