Arbetsdomstolen referat AD 2019 nr 7

Instans
Arbetsdomstolen
Referat
AD 2019 nr 7
Domsnummer
2019-7
Målnummer
A-118-2018
Avgörandedatum
2019-01-30
Rubrik
Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

mot

ASSTROY AB.

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2019-01-30, målnummer A-118-2018

Ledamot: Jonas Malmberg

Rättssekreterare: Peter Edin