Arbetsdomstolen referat AD 2020 nr 5

Instans
Arbetsdomstolen
Referat
AD 2020 nr 5
Domsnummer
2020-5
Målnummer
A-119-19
Avgörandedatum
2020-02-05
Rubrik
Målet gällde diskrimineringsersättning. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av medgivande.

Svenska Kommunalarbetareförbundet

mot

Region Örebro län.

Målet gällde diskrimineringsersättning. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av medgivande.

Dom 2020-02-05, målnummer A-119-19

Ledamot: Sören Öman

Rättssekreterare: Pontus Bromander