Arbetsdomstolen referat AD 2020 nr 6

Instans
Arbetsdomstolen
Referat
AD 2020 nr 6
Domsnummer
2020-6
Målnummer
B-31-2019
Avgörandedatum
2020-02-12
Rubrik
Målet gäller allmänt skadestånd för brott mot semesterlagen. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades i överklagade delar.

K.C.

mot

Plana AB.

Överklagade avgörandet: Attunda tingsrätts dom den 4 mars 2019 i mål nr T 1729-18

Målet gäller allmänt skadestånd för brott mot semesterlagen. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades i överklagade delar.

Dom 2020-02-12, målnummer B-31-2019

Ledamöter: Sören Öman, Gabriella Forssell och Ing-Marie Nilsson. Enhälligt.

Rättssekreterare: Leo Nilsson Nannini