Arbetsdomstolen referat AD 2020 nr 8

Instans
Arbetsdomstolen
Referat
AD 2020 nr 8
Domsnummer
2020-8
Målnummer
A-6-2019
Avgörandedatum
2020-02-12
Rubrik
Målet gäller ogiltigförklaring av avskedande m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Sveriges Psykologförbund

mot

Staten genom Försvarsmakten.

Målet gäller ogiltigförklaring av avskedande m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2020-02-12, målnummer A-6-2019

Ledamot: Jonas Malmberg

Rättssekreterare: Klara Hedlund