G�ta hovr�tt referat RH 2002:79

G�rningarna: Under senvintern 2002 f�rv�rvade och s�lde H.F. till minder�riga ynglingar sex � sju liter olovligen tillverkad sprit.

Personliga f�rh�llanden: H.F. som �r f�dd 1986 var ostraffad och levde under ordnade f�rh�llanden.

Tingsr�tten d�mde H.F. enligt 10 kap. 1 � 3 och 2 � 1 alkohollagen f�r brott mot samma lag och olovlig f�rs�ljning av alkoholdrycker att b�ta 50 dagsb�ter.

Hovr�tten fastst�llde tingsr�ttens dom i ansvarsdelen.