Göta hovrätt referat RH 1993:167

Instans
Göta hovrätt
Referat
RH 1993:167
Målnummer
B1257-92
Avgörandedatum
1993-02-03
Rubrik
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 2 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

De tidigare domarna: T.E. dömdes den 11 september 1990 för grov stöld, narkotikabrott m.m. till fängelse ett år. Han frigavs från straffet med en återstående strafftid om sex månader. Därefter dömdes han den 26 februari 1991 för stöld till fängelse fyra månader, varvid den villkorligt medgivna friheten förklarades förverkad till en tid av två månader. Vidare dömdes han den 19 september 1991 för stöld till fängelse två månader, varvid resterande fyra månader av den villkorliga frigivningen förklarades förverkad. Slutligen dömdes T.E. den 13 december 1991 för grov stöld och försök därtill till fängelse ett år. T.E. började den 28 augusti 1991 att avtjäna de tre nämnda fängelsestraffen, vilka – inklusive förverkande av villkorlig frigivning – uppgick till sammanlagt två år. Han frigavs villkorligt den 15 juni 1992 med en återstående strafftid om ett år.

Den nya domen: T.E. dömdes för

1. (stöld) T.E. har den 11 november 1992 utanför ett hus i Påskallavik ur en redskapscontainer stulit en borrmaskin och en röravskärare värda tillsammans minst 3 000 kr.

2. (försök till stöld) T.E. har den 19 november 1992 gått in i ett kontor i Oskarshamn. I ett kassaskåp har han sökt efter något att stjäla. Gärningen har avbrutits därför att T.E. upptäckts av anställda i företaget. Risk för brottets fullbordan har förelegat.

3. (narkotikabrott) T.E. har den 5 november 1992 i Målilla olovligen innehaft 0,5 gram cannabisharts.

4 (olovlig körning) T.E. har fört personbil den 5 november 1992 i Målilla och den 11 november i Påskallavik utan att vara berättigad därtill.

Påföljd: fängelse åtta månader. Den villkorligt medgivna friheten förklarades förverkad till en tid av sex månader.