Göta hovrätt referat RH 1993:171

Instans
Göta hovrätt
Referat
RH 1993:171
Målnummer
B1167-92
Avgörandedatum
1993-02-10
Rubrik
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 6 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

De tidigare domarna: B.K. dömdes den 5 juni 1991 för bl.a. olovlig körning och grovt rattfylleri till fängelse fyra månader samt den 7 januari 1992 för olovlig körning och grovt rattfylleri till likaledes fängelse fyra månader. Från verkställigheten av dessa straff blev han villkorligt frigiven den 10 mars 1992 med en återstående straffåterstod om fyra månader.

Den nya domen: B.K. dömdes för

1. (olovlig körning, grovt brott) B.K., som tidigare vid flera tillfällen dömts för olovlig körning, har den 15, 16 och 21 maj 1992 fört personbil i Nybro utan att vara berättigad till det.

2. (grovt rattfylleri och olovlig körning, grovt brott) B.K., som saknar körkort, har den 17 juni 1992 fört sin personbil Nybro-Alsterbro-Grönskåra-Alsterbro-Nybro. Under angiven bilfärd sträckan Alsterbro-Kalmar-Nybro har B.K. fört fordonet efter förtäring av alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgått till minst 0,2 promille (2,47 promille). B.K. har vidare den 5 juli 1992 fört personbil fårn Nybro till Borgholm utan att vara berättigad till det.

3. (grovt rattfylleri och olovlig körning, grovt brott) B.K., som saknar körkort, har den 28 augusti 1992 omkring kl 14.15 fört personbil i Alsterbro. B.K. har fört fordonet efter förtäring av alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter uppgått till minst 0,2 promille i blodet (1,93 promille).

Påföljd: fängelse sex månader. Villkorligt medgiven frihet förklarades helt förverkad.