Göta hovrätt referat RH 1993:178

Instans
Göta hovrätt
Referat
RH 1993:178
Målnummer
B1193-92
Avgörandedatum
1993-03-09
Rubrik
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 13 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

De tidigare domarna: D.L., som tidigare dömts åtskilliga gånger för trafiknykterhetsbrott och olovlig körning, dömdes den 12 juni 1991 för grov misshandel till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Genom beslut den 10 december 1991 undanröjdes skyddstillsynen och bestämdes påföljden till fängelse åtta månader. Från detta straff blev han villkorligt frigiven den 17 januari 1992 med en återstående strafftid om fyra månader.

Den nya domen: D.L. dömdes för

1. (grovt rattfylleri och olovlig körning, grovt brott) D.L., som saknar körkort och som tidigare dömts för olovlig körning har den 7 juli 1992 kl 01.10 olovligen fört personbil i Jönköping efter att ha förtärt starka drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgått till 0,81 milligram per liter i hans utandningsluft.

2. (grovt rattfylleri och olovlig körning, grovt brott) D.L., som saknar körkort och som tidigare dömts för olovlig körning, har den 16 juni 1992 kl 18.20 fört personbil i Skara efter att ha förtärt starka drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgått till 0,96 milligram per liter i hans utandningsluft.

Påföljd: fängelse två månader. Villkorligt medgiven frihet förklarades till en tid av två månader förverkad.