Göta hovrätt referat RH 1993:181

Instans
Göta hovrätt
Referat
RH 1993:181
Målnummer
B1278-92
Avgörandedatum
1993-03-23
Rubrik
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 16 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

De tidigare domarna: R.S. dömdes första gången den 5 februari 1992 för narkotikabrott, rattfylleri och olovligt brukande till fängelse två månader. Därefter dömdes han den 22 april 1992 för försök till varusmuggling avseende narkotika och narkotikabrott till fängelse tre månader. Han avtjänade de båda straffen i ett sammanhang och blev villkorligt frigiven den 30 juni 1992 med en återstående strafftid av två månader femton dagar.

Det nya brottet: R.S. dömdes för

(misshandel) R.S. har den 17 september 1992 i Oskarshamn misshandlat S.W. genom att hugga honom med en kniv varvid sårskador uppkommit på höger underarm och överarm, höger skulderblad, vänster handled och höger lår.

Påföljd: fängelse åtta månader. Villkorligt medgiven frihet förklarades helt förverkad.