Göta hovrätt referat RH 1993:185

Instans
Göta hovrätt
Referat
RH 1993:185
Målnummer
B163-93
Avgörandedatum
1993-04-07
Rubrik
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 20 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Den tidigare domen: A.W. dömdes den 9 oktober 1991 för snatterier, ringa narkotikabrott och brott mot lagen om knivförbud till fängelse två månader. Samtidigt förverkades en tidigare villkorligt medgiven frihet om två månader. Från straffet frigavs A.W. villkorligt den 15 mars 1992 med en återstående strafftid om två månader.

Den nya domen: A.W. dömdes för

1. (snatteri) A.W. har den 10 september 1992 i en livsmedelsaffär i Huskvarna snattat varor till ett värde av 258 kr 40 öre.

2. (snatteri) A.W. har den 21 september 1992 i en affär i Huskvarna snattat ett födelsedagskort värt 10 kr.

3. (ringa narkotikabrott) A.W. har i Jönköping den 9 november 1992 innehaft 5 tabletter Sobril, som är narkotika.

4. (olaga innehav av farliga föremål) A.W. har på allmän plats i Jönköping den 9 november 1992, trots att det inte kan anses befogat, innehaft en skarpslipad skruvmejsel, ägnad att användas som vapen vid brott mot liv och hälsa.

Påföljd: fängelse en månad. Villkorligt medgiven frihet förklarades till en tid av en månad förverkad.