Göta hovrätt referat RH 1993:191

Instans
Göta hovrätt
Referat
RH 1993:191
Målnummer
B971-93
Avgörandedatum
1993-09-08
Rubrik
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 26 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Den tidigare domen: M.W. dömdes för övergrepp i rättssak och grovt hemfridsbrott till fängelse sex månader varvid tidigare medgiven villkorlig frihet förverkades. Han frigavs villkorligt den 4 maj 1993 med en återstående strafftid om sex månader åtta dagar.

Den nya domen: M.W. dömdes för

1. (misshandel) M.W. har den 30 juni 1993 vid en restaurang i Kalmar misshandlat B.A. genom att tilldela denne ett kraftigt knytnävsslag i nacken. Misshandeln har medfört smärta, svullnad och yrsel.

2. (våldsamt motstånd) M.W. har efter under p 1 nämnd händelse omhändertagits av två polismän. Han har då satt sig till våldsamt motvärn mot polismännen genom att slå omkring sig med armarna och spjärna emot med benen.

3. (försök till våld mot tjänsteman) M.W. har vid under p 2 nämnt tillfälle riktat en spark mot en av polismännen, som emellertid undgått att träffas.

4. (narkotikabrott, ringa) M.W. har den 30 juni 1993 i Kalmar olovligen innehaft narkotika i form av 0,5 gram cannabisharts.

Påföljd: fängelse tre månader. Villkorligt medgiven frihet förklarades helt förverkad.