Göta hovrätt referat RH 1993:199

Instans
Göta hovrätt
Referat
RH 1993:199
Målnummer
B1056-93
Avgörandedatum
1993-11-18
Rubrik
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 34 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

De tidigare domarna: K.V. dömdes den 11 maj 1992 för olaga intrång, grov stöld, egenmäktigt förfarande, olovligt brukande och olovlig kröning till fängelse ett år fyra månader. Samtidigt förverkades en tidigare villkorligt medgiven frihet helt. Därefter dömdes han den 19 augusti 1992 för brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål. Som påföljd förordnades då att tidigare ådömt fängelse skulle avse även det nya brottet. Han frigavs villkorligt den 25 mars 1993 med en återstående strafftid om ett år tjugotre dagar.

Den nya domen: K.V. dömdes för

1. (stöld) K.V. har den 23-24 augusti 1993 medelst inbrott berett sig tillträde till ett företags lokaler i Norrköping. Han har där stulit en dator med skrivare, tre väskor, två laddare till mobiltelefon, två pennor och en dymo.

2. (narkotikabrott, ringa) K.V. har den 10 augusti 1993 olovligen innehaft 0,3 gran cannabis.

3. (brott mot knivlagen) K.V. har den 10 augusti 1993 olovligen innehaft en kniv på allmän plats i Norrköping.

Påföljd: fängelse sex månader. Villkorligt medgiven frihet förklarades helt förverkad.

Skäl: K.V. förekommer i kriminalregistret under 22 avsnitt. Han har vid ett stort antal tillfällen misskött villkorlig frigivning; sedan i september 1982 har villkorligt medgiven frihet förklarats förverkad vid tio tillfällen. Den nu aktuella stölden har begåtts endast cirka fem månader efter att K.V. villkorligt frigivits från ett fängelsestraff. Detta har väsentligen avsett tillgreppsbrott, dvs gärningar av samma slag som han nu övertygas om. Stölden är förhållandevis allvarlig. Hovrätten finner mot bakgrund av det anförda att hela den K.V. villkorligt medgivna friheten skall förverkas.