Göta hovrätt referat RH 1993:204

Instans
Göta hovrätt
Referat
RH 1993:204
Målnummer
B1225-93
Avgörandedatum
1993-12-07
Rubrik
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 39 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Den tidigare domen: S.K. dömdes den 9 november 1992 för bl.a. egendomsbrott till fängelse ett år varjämte villkorligt medgiven frihet på grund av tidigare domar förverkades. Han frigavs villkorligt den 16 maj 1993 med en återstående strafftid om åtta månader tjugonio dagar.

Den nya domen: S.K. dömdes för

(stöld) Den 1 oktober 1993 har S.K. och annan genom inbrott berett sig tillträde till Christina Nilssongården i Snugge, Växjö kommun, där de olovligen tagit och tillägnat sig ett flertal gamla föremål till ett värde av omkring 25 000 kr.

Påföljd: fängelse tre månader. Villkorligt medgiven frihet förklarades helt förverkad.

Skäl: Med hänsyn till det snara återfallet i likartad brottslighet och då S.K. också tidigare vid åtskilliga tillfällen dömts för tillgreppsbrott, finner hovrätten att hela den honom villkorligt medgivna friheten skall förklaras förverkad, dvs 8 månader 29 dagar.