Göta hovrätt referat RH 2006:112

Instans
Göta hovrätt
Referat
RH 2006:112
Målnummer
B746-06
Avgörandedatum
2006-04-28
Rubrik
Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våldtäkt (referat RH 2006:81-104); Våldtäkt mot barn m.m. (referat RH 2006:105-132); Sexuellt ofredande (referat RH 2006:133-136). - Redovisningen innehåller summariska referat av hovrättsavgöranden som under år 2006 har meddelats angående sexualbrott där 6 kap. brottsbalken i dess lydelse efter den 1 april 2005 har tillämpats.

Gärningen: D har i juni 2005 i ett garage, efter att ha bjudit M, 13 år, på öl och sprit, genomfört en sexuell handling jämförlig med samlag genom att ha tagit på hennes underliv utanpå och innanför byxorna samt även fört in fingrar i hennes underliv.

Tingsrätten och hovrätten: Våldtäkt mot barn; Fängelse 2 år; Kränkningsersättning 75 000 kr.

I fråga om brottsrubriceringen anförde hovrätten bl.a. följande: D har begått den sexuella handlingen efter att ha bjudit M på alkohol i sådan omfattning att hon har blivit berusad. Han har hållit sina fingrar i flickans slida under en icke obetydlig tid. M har flera gånger sagt till D att sluta med sitt beteende. Denne har avbrutit sitt handlande först sedan hon knuffat bort hans hand. Den handling som D har utfört framstår som klart mer kränkande än den som prövades av Högsta domstolen i NJA 2006 s. 221. Sammantaget måste D anses ha genomfört en sådan med samlag jämförlig handling som avses i 6 kap. 4 § första stycket brottsbalken.