Göta hovrätt referat RH 2006:113

Instans
Göta hovrätt
Referat
RH 2006:113
Målnummer
B733-06
Avgörandedatum
2006-05-08
Rubrik
Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våldtäkt (referat RH 2006:81-104); Våldtäkt mot barn m.m. (referat RH 2006:105-132); Sexuellt ofredande (referat RH 2006:133-136). - Redovisningen innehåller summariska referat av hovrättsavgöranden som under år 2006 har meddelats angående sexualbrott där 6 kap. brottsbalken i dess lydelse efter den 1 april 2005 har tillämpats.

Gärningen: F har i juni som idrottslärare i en kristen skola vid ett besök med elever i ett badhus förgripit sig sexuellt på eleven M, född i januari 1991. Han har därvid i en bubbelpool fört upp fingrar i M:s slida och anus samt fört hennes hand mot sitt könsorgan. Han har något senare i ett låst toalettutrymme åter fört upp fingrar i hennes slida och därefter mot hennes vilja bakifrån genomfört samlag med henne.

Tingsrätten: Våldtäkt mot barn; Fängelse 3 år; Kränkningsersättning 75 000 kr.

Hovrätten: Fängelse 2 år 6 månader.

Hovrätten anförde i fråga om straffmätningen följande: Straffvärdet för gärningarna är, särskilt med beaktande av att F var M:s lärare, högre än det minimistraff om två år som stadgas för brottet. Vid straffmätningen beaktar dock hovrätten att F vid gärningstillfället endast var 21 år gammal, dennes omognad och personliga problem. Fängelsestraffets längd kan därför bestämmas till 2 år och 6 månader.