Göta hovrätt referat RH 2006:117

Instans
Göta hovrätt
Referat
RH 2006:117
Målnummer
B992-06
Avgörandedatum
2006-06-07
Rubrik
Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våldtäkt (referat RH 2006:81-104); Våldtäkt mot barn m.m. (referat RH 2006:105-132); Sexuellt ofredande (referat RH 2006:133-136). - Redovisningen innehåller summariska referat av hovrättsavgöranden som under år 2006 har meddelats angående sexualbrott där 6 kap. brottsbalken i dess lydelse efter den 1 april 2005 har tillämpats.

Gärningen: C har vid upprepade tillfällen under hösten 2004-januari 2006 och vid ett tillfälle i februari 2006 smekt M, som var under 15 år, på stjärten och könsorganet samt pussat henne på könsorganet.

Tingsrätten: Våldtäkt och sexuellt övergrepp mot barn; Fängelse 2 år 6 månader; Kränkningsersättning 100 000 kr (för samtliga sexualbrott). – C dömdes även för sexuellt utnyttjande av underårig och vapenbrott bestående i innehav av en revolver.

Hovrätten: (som ansåg att det inte var styrkt att C, som åklagaren påstått, vid tillfället i februari 2006 hade fört in ett finger i underlivet på M): Sexuellt övergrepp mot barn; Fängelse 1 år; Kränkningsersättning 85 000 kr.