Göta hovrätt referat RH 2006:136

Instans
Göta hovrätt
Referat
RH 2006:136
Målnummer
B1549-06
Avgörandedatum
2006-12-11
Rubrik
Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våldtäkt (referat RH 2006:81-104); Våldtäkt mot barn m.m. (referat RH 2006:105-132); Sexuellt ofredande (referat RH 2006:133-136). - Redovisningen innehåller summariska referat av hovrättsavgöranden som under år 2006 har meddelats angående sexualbrott där 6 kap. brottsbalken i dess lydelse efter den 1 april 2005 har tillämpats.

Gärningen: H har under tiden januari-september 2005 uppträtt anstötligt mot M1 genom att a) ha dragit handen upp och ned runt en istapp och låtsats stoppa in den i munnen såsom föreställande en penis, b) gjort tecken med händerna som symboliserade bröst och uttalat “de är fina”, c) till henne uttalat att hon bl.a. skulle dra upp kjolen och samma dag i ett fönster i hennes åsyn smekt sig och onanerat samt d) – även mot M2 – bl.a. klämt med handen på penisen utanpå byxorna för att visa konturerna av den.

Tingsrätten ogillade åtalet (p.g.a. bristande bevisning).

Hovrätten (där åklagaren hade åberopat ny bevisning): Sexuellt ofredande; Fängelse 1 månad; Kränkningsersättning 15 000 kr (M1) och 5 000 kr (M2).