Göta hovrätt referat RH 2006:82

Instans
Göta hovrätt
Referat
RH 2006:82
Målnummer
B3267-05
Avgörandedatum
2006-02-10
Rubrik
Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våldtäkt (referat RH 2006:81-104); Våldtäkt mot barn m.m. (referat RH 2006:105-132); Sexuellt ofredande (referat RH 2006:133-136). - Redovisningen innehåller summariska referat av hovrättsavgöranden som under år 2006 har meddelats angående sexualbrott där 6 kap. brottsbalken i dess lydelse efter den 1 april 2005 har tillämpats.

Gärningen: H har i november 2005 utanför en fastighet med våld tvingat M att tåla sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med påtvingat samlag. Han har därvid bl.a. slagit M flera gånger i ansiktet och på kroppen, dragit ned henne på marken, satt sig på henne och fört in två fingrar i hennes slida.

Tingsrätten: Våldtäkt; Fängelse 2 år; Utvisning 10 år; Kränkningsersättning 85 000 kr

Hovrätten: Kränkningsersättning 75 000 kr.