Göta hovrätt referat RH 2006:85

Instans
Göta hovrätt
Referat
RH 2006:85
Målnummer
B3333-05
Avgörandedatum
2006-02-28
Rubrik
Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våldtäkt (referat RH 2006:81-104); Våldtäkt mot barn m.m. (referat RH 2006:105-132); Sexuellt ofredande (referat RH 2006:133-136). - Redovisningen innehåller summariska referat av hovrättsavgöranden som under år 2006 har meddelats angående sexualbrott där 6 kap. brottsbalken i dess lydelse efter den 1 april 2005 har tillämpats.

Gärningen: S har i november 2005 i sin bostad på ett otillbörligt sätt utnyttjat att M, 16 år, på grund av berusning och sömn befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd och därvid förgripit sig på henne genom att bl.a. med sina fingrar ha berört hennes underliv och fört in ett finger i hennes slida. Han har vid tillfället videofilmat M och ingående filmat hennes blottade könsdelar och därutöver med mun och tunga berört hennes underliv.

Tingsrätten: Våldtäkt; Fängelse 2 år 6 månader; Kränkningsersättning 125 000 kr.

Hovrätten: Kränkningsersättning 100 000 kr.