Göta hovrätt referat RH 2006:90

Instans
Göta hovrätt
Referat
RH 2006:90
Målnummer
B972-06
Avgörandedatum
2006-05-16
Rubrik
Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våldtäkt (referat RH 2006:81-104); Våldtäkt mot barn m.m. (referat RH 2006:105-132); Sexuellt ofredande (referat RH 2006:133-136). - Redovisningen innehåller summariska referat av hovrättsavgöranden som under år 2006 har meddelats angående sexualbrott där 6 kap. brottsbalken i dess lydelse efter den 1 april 2005 har tillämpats.

Gärningen: H, 16 år, har i september 2005 i ett skogsområde tillsammans och i samförstånd med annan person (som var under 15 år) med våld tvingat M till samlag.

Tingsrätten: Våldtäkt; Sluten ungdomsvård 1 år; Kränkningsersättning 100 000 kr.

Hovrätten: Sluten ungdomsvård 7 månader.