Göta hovrätt referat RH 2007:103

Instans
Göta hovrätt
Referat
RH 2007:103
Målnummer
B1737-07
Avgörandedatum
2007-08-07
Rubrik
Påföljdsval för unga lagöverträdare.

Brott: Grov misshandel m.m.

Tingsrätten och hovrätten: Sluten ungdomsvård 9 månader.

Hovrätten: Det har varit fråga om en oprovocerad och oförsvarlig misshandel av en ensam försvarslös person. Straffvärdet är inte att bedöma under fängelse 2 år. Enligt hovrätten kan därmed någon annan påföljd än fängelse inte komma i fråga. Hovrätten finner att A:s ungdom (17 år) skall beaktas på det sätt som tingsrätten har gjort. Då A ännu inte har fyllt 18 år skall han verkställa frihetsstraffet i sluten ungdomsvård.