Göta hovrätt referat RH 2007:88

Instans
Göta hovrätt
Referat
RH 2007:88
Målnummer
B3018-06
Avgörandedatum
2007-01-12
Rubrik
Påföljdsval för unga lagöverträdare.

Brott: Dråp.

Tingsrätten (som dömde för mord): Sluten ungdomsvård 4 år.

Hovrätten: Sluten ungdomsvård 2 år.

Hovrätten: R, 17 år, har gjort sig skyldig till dråp. Hovrätten finner att straffvärdet för gärningen är fängelse 8 år. Om hovrätten dömt henne till fängelse skulle straffet dock med hänsyn till hennes ålder då hon begick brottet bestämts till fängelse 3 år och hon skulle ha villkorligt frigivits efter 2 år. Med hänsyn till hennes ålder och då det inte heller finns särskilda skäl däremot skall påföljden bestämmas till sluten ungdomsvård. Vårdtiden skall bestämmas till 2 år.