Göta hovrätt referat RH 2007:94

Instans
Göta hovrätt
Referat
RH 2007:94
Målnummer
B7-07
Avgörandedatum
2007-02-26
Rubrik
Påföljdsval för unga lagöverträdare.

Brott: Grov misshandel m.m.

Tingsrätten och hovrätten: Sluten ungdomsvård 1 år.

Hovrätten: Det fängelsestraff som kan utdömas för S:s brottslighet uppgår, även efter den reduktion som skall ske på grund av hans ungdom till klart över 1 år. Härtill kommer att fråga är om snart återfall i likartad brottslighet. I likhet med tingsrätten gör hovrätten, även med beaktande av den nya lagstiftningen, den bedömningen att den av socialtjänsten föreslagna påföljden, som inte tar sikte på återfallsproblematiken, inte är tillräckligt ingripande. Med hänsyn till allvaret i den nu aktuella brottsligheten och att fråga är om återfall i likartad brottslighet föreligger synnerliga skäl för fängelse. I följd av S:s ungdom (han var vid brotten 17 år och 8 månader gammal) skall i stället för fängelse påföljden bestämmas till sluten ungdomsvård.