Göta hovrätt referat RH 2009:114

Instans
Göta hovrätt
Referat
RH 2009:114
Målnummer
B322-09
Avgörandedatum
2009-04-09
Rubrik
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
Lagrum
8 kap. 8 §, 11 §, 12 § och 13 § utlänningslagen (2005:716)

Brott: Rån

Påföljd: Fängelse 4 år

Utvisning: Ej utvisning (tingsrätten: utan tidsbegränsning)

Åklagaren, som upplyst att B (medborgare i Finland) år 1982 utvisades på livstid från Sverige, har med hänsyn till den lagändring i utlänningslagen som trädde i kraft den 1 april 2009, vilken innebär att överträdelser av äldre förbud att återvända till landet återigen kan beivras, medgett B:s yrkande om att tingsrättens utvisningsbeslut upphävs i denna del. Med hänsyn härtill bör tingsrättens utvisningsbeslut upphävas.