Göta hovrätt referat RH 2009:117

Instans
Göta hovrätt
Referat
RH 2009:117
Målnummer
B691-09
Avgörandedatum
2009-05-15
Rubrik
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
Lagrum
8 kap. 8 §, 11 §, 12 § och 13 § utlänningslagen (2005:716)

Brott: Våldtäkt

Påföljd: Fängelse 2 år

Utvisning: 5 år