Göta hovrätt referat RH 2009:147

Instans
Göta hovrätt
Referat
RH 2009:147
Målnummer
B1961-09
Avgörandedatum
2009-09-28
Rubrik
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
Lagrum
8 kap. 8 §, 11 §, 12 § och 13 § utlänningslagen (2005:716)

Brott: Försök till grovt narkotikabrott

Påföljd: Fängelse 2 år 6 månader (tingsrätten: fängelse 3 år 6 månader)

Utvisning: 10 år

Sedan tingsrättens dom har R (medborgare i Montenegro) befunnits vara far till ytterligare ett barn, fött år 2003. Mamma till barnet är R:s hustru. Hovrätten har inhämtat ett yttrande från socialtjänsten om barnens förhållanden när det gäller frågan utvisningen av R. Av yttrandet framgår att R sedan oktober 2008 till dess han blev häktad i mars 2009 har levt tillsammans med hustrun och barnen och att han då har haft en normal föräldrakontakt med sina barn. Vidare framgår att barnen är etablerade i det svenska samhället och att en utvisning av R skulle försvåra kontakten mellan honom och barnen främst eftersom hustrun skulle sakna ekonomiska möjligheter att resa till Montenegro för att besöka sin man. Hovrätten gör ingen annan bedömning än tingsrätten gjort i frågan om utvisning av R.