Göta hovrätt referat RH 2009:158

Instans
Göta hovrätt
Referat
RH 2009:158
Målnummer
B2209-09
Avgörandedatum
2009-12-07
Rubrik
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
Lagrum
8 kap. 8 §, 11 §, 12 § och 13 § utlänningslagen (2005:716)

Brott: Grov narkotikasmuggling och försök till grov narkotikasmuggling

Påföljd: Fängelse 10 år

Utvisning: Utan tidsbegränsning