Göta hovrätt referat RH 2010:106

Instans
Göta hovrätt
Referat
RH 2010:106
Målnummer
B3357-09
Avgörandedatum
2010-02-10
Rubrik
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska referat.
Lagrum
30 kap. 9 § andra stycket 3 och 28 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700)

Brott: Narkotikabrott m.m.

Fängelse: 8 månader

Kriminalvården har i kompletterande yttrande till hovrätten föreslagit att påföljden bestäms till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan, s.k. kontraktsvård. Av yttrandet framgår att F uppvisar stor motivation att komma tillrätta med sitt mångåriga drogmissbruk och påföljande kriminalitet samt att han under häktestiden på ett aktivt sätt har brutit med sitt tidigare umgänge. Enligt den upprättade behandlingsplanen ska F under en total behandlingstid om ett år, inom ramen för den verksamhet som bedrivs av Beroendemottagningen i Eksjö, genomgå behandlingsprogrammet PRISM under sammanlagt drygt 32 timmar, därefter ha fortsatta samtal med sjuksköterska samt lämna drogprover tre gånger i veckan.

Narkotikabrottets art och brottslighetens samlade straffvärde talar med styrka för att F ska dömas till ett fängelsestraff. Med hänsyn till detta kan den föreslagna behandlingen inte anses tillräckligt ingripande för att skyddstillsyn med kontraktsvård ska komma i fråga.