Göta hovrätt referat RH 2010-109

Instans
Göta hovrätt
Referat
RH 2010-109
Målnummer
B52-10
Avgörandedatum
2010-02-22
Rubrik
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska referat.
Lagrum
30 kap. 9 § andra stycket 3 och 28 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700)

Brott: Rån

Alternativstraff: 1 år 6 månader