Göta hovrätt referat RH 2010:110

Instans
Göta hovrätt
Referat
RH 2010:110
Målnummer
B3015-09
Avgörandedatum
2010-02-22
Rubrik
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska referat.
Lagrum
30 kap. 9 § andra stycket 3 och 28 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700)

Brott: Misshandel m.m.

Alternativstraff; 8 månader