Göta hovrätt referat RH 2010:120

Instans
Göta hovrätt
Referat
RH 2010:120
Målnummer
B3080-09
Avgörandedatum
2010-03-15
Rubrik
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska referat.
Lagrum
30 kap. 9 § andra stycket 3 och 28 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700)

Brott: Narkotikabrott m.m.

Alternativstraff: 4 månader