Göta hovrätt referat RH 2010:128

Instans
Göta hovrätt
Referat
RH 2010:128
Målnummer
B537-10
Avgörandedatum
2010-03-30
Rubrik
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska referat
Lagrum
30 kap. 9 § andra stycket 3 och 28 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700)

Brott: Stöld m.m.

Alternativstraff: 3 månader