Göta hovrätt referat RH 2010:168

Instans
Göta hovrätt
Referat
RH 2010:168
Målnummer
B1955-10
Avgörandedatum
2010-08-24
Rubrik
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska referat.
Lagrum
30 kap. 9 § andra stycket 3 och 28 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700)

Brott: Övergrepp i rättssak m.m.

Fängelse: 1 år

Hovrätten har inhämtat ett nytt yttrande från Kriminalvården. I detta föreslås att A ska dömas till skyddstillsyn i kombination med särskild behandlingsplan, s.k. kontraktsvård. Enligt det upprättade kontraktet innefattar den avsedda vården bl.a. tolv månaders placering i familjehem, varvid A ska underkasta sig individualpsykoterapi och nätverksarbete. Hovrätten gör ingen annan bedömning än tingsrätten i fråga om brottslighetens straffvärde, vilket motsvarar fängelse ett år. Det övergrepp i rättssak A gjort sig skyldig till är ett brott av allvarlig art. Han har också återfallit i tillgreppsbrott. Det finns därför en stark presumtion för fängelse. Utredningen om A:s personliga förhållanden talar för att en skyddstillsyn är den lämpligaste påföljden för honom. Den föreslagna påföljden kan dock inte anses tillräckligt ingripande. Påföljden ska därför bestämmas till fängelse och straffets längd bestämmas enligt straffvärdet till ett år.