Göta hovrätt referat RH 2011:74

Instans
Göta hovrätt
Referat
RH 2011:74
Målnummer
B3676-10
Avgörandedatum
2011-02-22
Rubrik
Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott - summariska referat.
Lagrum
3 kap. 1 §, 2 § och 11 § samt 29 kap. 1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 § och 7 § brottsbalken (1962:700)

Brott: Försök till mord m.m.

Fängelse: Fängelse 5 år

Tingsrätten: E har haft ett motiv att ge sig på W. Även enligt egen uppgift har hanvarit mycket förbannad. Han har berättat att han druckit sprit sedan morgonen. Av åberopat rättsintyg och genom vad som framkommit genom förhöret med rättsläkaren framgår att en av skadorna varit livshotande om den inte behandlats med omläggning. I den situation som förelåg kan E knappast ha haft sådan kontroll att han kunnat veta vad resultatet av hans hugg skulle bli. W har skyddat sig med armarna. Hade han inte gjort det skulle kniven rimligtvis ha träffat bålen och knivhugg mot bålen är normalt livsfarliga. Innan gärningen har E per sms dödshotat W. För polismannen Hel har han berättat att han ville döda W och att han också trott att han kunde ha gjort det. Mot denna bakgrund kan syftet knappast ha varit att bara märka W. E har vid tillfället varit mycket upprörd och uppenbarligen då inte brytt sig om vad hans handlande skulle få för konsekvenser. Tingsrätten finner visat att E varit likgiltig för följderna. Han skall dömas i enlighet med åtalet. Angreppet har skett nattetid efter inträngande i bostad och gärningen kan inte anses som mindre grov. E skall dömas för försök till mord.

Hovrätten gjorde samma bedömning som tingsrätten.