Hovr�tten f�r Nedre Norrland referat RH 2002:104

G�rningen: Natten till den 10 mars 2002 beslutade F.T. och hans kamrat att d�da en person. De bev�pnade sig med ett dubbelsidigt hagelgev�r, patroner och en stor kastyxa och begav sig till en plats som de visste att offret skulle passera. M�ls�ganden kom i bil men tvingades att stanna d�rf�r F.T. och kamraten hade sp�rrat v�gen med tr�dgrenar. M�ls�ganden tog bort hindret och satte sig i sin bil f�r att k�ra vidare. F.T:s kamrat tog gev�ret fr�n F.T. och avlossade tv� skott mot m�ls�gandens huvud. Denne f�rs�kte skydda huvudet med ena armen men tr�ffades i denna. Han kunde dock k�ra fr�n platsen. M�ls�gandens arm skadades sv�rt. Han fick ocks� skador i huvudet.

Personliga f�rh�llanden: F.T. �r f�dd 1985. Han levde ett ordnat liv och bodde tillsammans med sin far i en villa. Han l�ste f�rsta �ret p� Energiprogrammet p� ett gymnasium. Det gick r�tt bra f�r honom i skolan. Han anv�nde alkohol mycket m�ttligt.

Tingsr�tten d�mde F.T. f�r f�rs�k till mord till sluten ungdomsv�rd i ett �r. – Med h�nsyn till att brottet var planerat samt till dess art och straffv�rde ans�g tingsr�tten att planerade �tg�rder inom socialtj�nsten inte utgjorde en tillr�ckligt ingripande p�f�ljd och att endast en frihetsber�vande p�f�ljd kunde komma ifr�ga. Vid best�mmande av v�rdtiden beaktade tingsr�tten bl.a. att F.T. var yngre �n medg�rningsmannen.

Hovr�tten �ndrade tingsr�ttens dom i ansvarsdelen p� s� s�tt att brottet rubricerades som medhj�lp till f�rs�k till mord och v�rdtiden best�mdes till �tta m�nader.