Hovrätten för Nedre Norrland referat RH 1993:200

Instans
Hovrätten för Nedre Norrland
Referat
RH 1993:200
Målnummer
B466-93
Avgörandedatum
1993-11-19
Rubrik
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 35 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Den tidigare domen: T.H. dömdes den 15 april 1993 för olovlig sprittillverkning, olaga innehav av destillationsapparat och olovlig försäljning av alkoholdrycker till fängelse åtta månader. Han frigavs villkorligt den 18 juli 1993 med en återstående strafftid om fyra månader.

Den nya domen: T.H. dömdes för

1. (olovlig tillverkning av sprit) T.H. har i september 1993 i sin bostad i Sundsvall tillverkat 69 liter mäsk/sprit. Tillverkningen har skett i försäljningssyfte.

2. (olovligt innehav av destillationsapparat) T.H. har den 5 september 1993 i Sundsvall innehaft en destillationsapparat.

Påföljd: fängelse en månad. Villkorligt medgiven frihet förklarades helt förverkad.