Hovrätten för Nedre Norrland referat RH 2002:104

Instans
Hovrätten för Nedre Norrland
Referat
RH 2002:104
Målnummer
B578-02
Avgörandedatum
2002-06-25
Rubrik
Sluten ungdomsvård. - Referat nr 20 av totalt 21 hovrättsdomar som har meddelats under 2002 (referat RH 2002:85-105). Under år 2002 har hovrätterna för summariska referat skickat in domar som avser brott mot alkohollagen och domar där påföljden bestämts till sluten ungdomsvård. Redovisningen upptar inte alla domar inom de angivna ämnesområdena utan får närmast ses som en exemplifiering av rättstillämpningen. Domstolarnas motiveringar återges inte ordagrant utan redovisas i de flesta fallen i sammanfattning. Samtliga domar har vunnit laga kraft. Skiljaktiga meningar redovisas inte.

Gärningen: Natten till den 10 mars 2002 beslutade F.T. och hans kamrat att döda en person. De beväpnade sig med ett dubbelsidigt hagelgevär, patroner och en stor kastyxa och begav sig till en plats som de visste att offret skulle passera. Målsäganden kom i bil men tvingades att stanna därför F.T. och kamraten hade spärrat vägen med trädgrenar. Målsäganden tog bort hindret och satte sig i sin bil för att köra vidare. F.T:s kamrat tog geväret från F.T. och avlossade två skott mot målsägandens huvud. Denne försökte skydda huvudet med ena armen men träffades i denna. Han kunde dock köra från platsen. Målsägandens arm skadades svårt. Han fick också skador i huvudet.

Personliga förhållanden: F.T. är född 1985. Han levde ett ordnat liv och bodde tillsammans med sin far i en villa. Han läste första året på Energiprogrammet på ett gymnasium. Det gick rätt bra för honom i skolan. Han använde alkohol mycket måttligt.

Tingsrätten dömde F.T. för försök till mord till sluten ungdomsvård i ett år. – Med hänsyn till att brottet var planerat samt till dess art och straffvärde ansåg tingsrätten att planerade åtgärder inom socialtjänsten inte utgjorde en tillräckligt ingripande påföljd och att endast en frihetsberövande påföljd kunde komma ifråga. Vid bestämmande av vårdtiden beaktade tingsrätten bl.a. att F.T. var yngre än medgärningsmannen.

Hovrätten ändrade tingsrättens dom i ansvarsdelen på så sätt att brottet rubricerades som medhjälp till försök till mord och vårdtiden bestämdes till åtta månader.