Hovrätten för Nedre Norrland referat RH 2006:102

Instans
Hovrätten för Nedre Norrland
Referat
RH 2006:102
Målnummer
B1136-06
Avgörandedatum
2006-12-08
Rubrik
Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våldtäkt (referat RH 2006:81-104); Våldtäkt mot barn m.m. (referat RH 2006:105-132); Sexuellt ofredande (referat RH 2006:133-136). - Redovisningen innehåller summariska referat av hovrättsavgöranden som under år 2006 har meddelats angående sexualbrott där 6 kap. brottsbalken i dess lydelse efter den 1 april 2005 har tillämpats.

Gärningen: V har i juli 2006 med våld tilltvingat sig samlag med M genom att ha dragit omkull henne, hållit fast henne och med sin kroppstyngd och med sina kroppskrafter betvingat hennes motstånd samt tryckt sin penis mot hennes underliv och trängt in någon centimeter i hennes slida.

Tingsrätten och hovrätten: Våldtäkt; Rättspsykiatrisk vård; Kränkningsersättning 75 000 kr.