Hovrätten för Nedre Norrland referat RH 2006:118

Instans
Hovrätten för Nedre Norrland
Referat
RH 2006:118
Målnummer
B414-06
Avgörandedatum
2006-06-09
Rubrik
Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våldtäkt (referat RH 2006:81-104); Våldtäkt mot barn m.m. (referat RH 2006:105-132); Sexuellt ofredande (referat RH 2006:133-136). - Redovisningen innehåller summariska referat av hovrättsavgöranden som under år 2006 har meddelats angående sexualbrott där 6 kap. brottsbalken i dess lydelse efter den 1 april 2005 har tillämpats.

Gärningen: D har i februari 2006 i sin bostad med M1 och M2, som båda var 14 år, genomfört sexuella handlingar som är jämförliga med samlag genom att ha berört M1:s och M2:s underliv, fört in ett eller flera fingrar i deras underliv, slickat i deras underliv och även slickat M1:s bröst. Dessförinnan har D bjudit M1 och M2 samt ytterligare två minderåriga flickor, av vilka en var D:s dotter, på sprit.

Tingsrätten och hovrätten: Våldtäkt mot barn; Fängelse 2 år 6 månader (en villkorlig dom med samhällstjänst 50 timmar undanröjdes); Kränkningsersättning till båda 75 000 kr.

Tingsrätten anförde bl.a. följande: Genom den reglering av sexualbrotten som infördes den 1 april 2005 ändrades bl.a. den systematiska uppbyggnaden av sexualbrotten i väsentliga hänseenden och då inte minst när det gäller brott riktade mot barn under 15 år. Utgångspunkten är att den som har samlag med ett barn under 15 år eller som med ett sådant barn genomför en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag skall dömas för våldtäkt med barn. Något tvång eller utnyttjande krävs inte. Endast i undantagsfall skall den mildare bestämmelsen om sexuellt utnyttjande av barn kunna tillämpas. Det skall då vara fråga om gärningar som bygger på fullständig frivillighet och ömsesidighet. M1 och M2 var vid tillfället påverkade av alkohol som de hade blivit bjudna på av D. Det framstår som uppenbart att de hade agerat på ett annat sätt än som skett om de inte hade varit alkoholpåverkade och att D utnyttjat deras påverkan för att genomföra de sexuella handlingarna. Någon frivillighet eller ömsesidighet har det inte varit fråga om. Tingsrätten finner vid angivna förhållanden att det inte kan komma i fråga att bedöma gärningarna som annat än våldtäkt mot barn.